Skip links
Inhoud

Tips vakwedstrijden

Tips van de jury

Lees onderstaande tips aandachtig door en ga voor het maximale resultaat, veel succes gewenst!

 • Bestudeer het wedstrijdreglement nauwkeurig, zodat eventuele latere teleurstellingen worden voorkomen. 
 • Maak ruim van tevoren al een lijst met welke producten u wilt deelnemen. Kies vooral producten waar u de meeste omzet in heeft of waar u meer omzet mee wilt halen. 
 • Begin op tijd met de voorbereiding zodat duidelijk is wat u wilt maken en hoe het eruit moet zien. 
 • Laat medewerkers uit uw bedrijf ook meedoen, dit werkt motiverend. 
 • Stuur de producten in op naam van slechts één natuurlijk persoon dus absoluut geen firmanaam. 
 • Bij het insturen van 2 of meer producten van dezelfde productsoort zoals leverworst (ring) of rookworst zoveel mogelijk gelijke modellen. 
 • Geef bij nieuwe en dus onbekende producten een korte productinformatie bijvoorbeeld samenstelling, bereidingswijze en gebruik van kruiden en/of specerijen. 
 • Laat de producten na afloop van het productieproces goed doorkoelen en of ”uitrusten” gedurende 12 uur voor aflevering bij het vakwedstrijden inleverpunt. 
 • Zorg ervoor dat het product voldoet aan de wettelijke eisen. 
 • Zorg dat het product een mooie courante vorm heeft en er smakelijk uitziet. 
 • Let er tevens op dat er geen vuil of andere besmetting op het product aanwezig is. 
 • Vul de wedstrijdgeleidelijst duidelijk en volledig in. 
 • Bevestig de labels zorgvuldig aan het product, zonder beschadiging van product of label. 
 • Schrijf de naam van het product duidelijk op het label en let daarbij of het label overeenkomt met product en rubrieksgroep.  
 • Wanneer naar het oordeel van uw medewerkers en klanten het product perfect is en dus de receptuur vaststaat, experimenteer dan niet verder. Dat leidt vaak tot een negatief eindresultaat. Ook in dit geval geldt: overdaad schaadt. 
 • Begin op tijd met een aantal proefsessies van de door u uitgekozen producten. Betrek daar ook uw medewerkers bij en laat klanten meeproeven. Dat zorgt voor betrokkenheid en versterkt uw imago als versspecialist. 
 • Verdiept u in het juist standaardiseren van recepten. Vooral kennis van vet-vlees-verhoudingen, hoeveelheid zout, welke specerijen en hoeveel is belangrijk. Daarnaast is de productiemethode van groot belang. Een veel voorkomende fout bij deelname aan vakwedstrijden is dat de producten vaak stug zijn of andere afwijkingen vertonen doordat te sterk is afgeweken van de "gewone" productiemethoden. 
 • Het aanleveren van producten kan via post en koeriersdiensten. Verreweg het beste is zelf afleveren bij het inleverpunt van de vakwedstrijden. 
 • Juiste naamgeving van het product is belangrijk, zorg dat deze overeenkomt met samenstelling, bereiding, specerijrichting, verbruik en of herkomst.
 • Lever  geen aangesneden producten in. 
 • Bereid een goed marketingplan voor: fotograaf, persbericht, weekaktie, proeverij etc. zodat na de bekendmaking van de uitslag u zeer snel de markt kan veroveren. Een goede voorbereiding en een juiste afwerking kunnen zo het hoogst mogelijke resultaat brengen namelijk: "Een optimaal rendement van een weloverwogen investering". 
 • Schrijf op tijd in voor deelname. Last minute-werk aan voor de wedstrijdorganisatie, maar ook voor uzelf grote problemen opleveren. Fouten voorkomen is voor deelnemer en organisatie van fundamenteel belang. 
 • Kies afhankelijk van het te maken product de grondstof uit en let daarbij op versheid, kleur, stevigheid en indien mogelijk op de pH. Vooral de pH is van groot belang voor de rubrieken rauwe- en droge worstsoorten  en verduurzaamde vleeswaren zoals rauwe ham en rookvlees. Tevens is het extra goed controleren van grondstoffen op bloedingen, knars en harde zenen van fundamenteel belang. Ook een juiste vet-vlees verhouding is belangrijk. Vaak worden voor de vakwedstrijden te magere producten gemaakt.  
 • Het is van groot belang een zorgvuldige productieplanning te maken. De meeste producten hebben nu eenmaal tijd nodig om door te kleuren, eventueel te roken en vooral op een goede manier te garen als dit van toepassing is. 
 • Bij gebruik van natuurdarmen is vooral versheid belangrijk, maar ook het uitwateren en doorlaten. Vooral poreuze kunstdarmen waar cellulose in verwerkt is, moet men goed en lang (meestal 24 uur in koud water) weken om een zo goed mogelijke rekbaarheid te krijgen. 
 • Gebruik alleen wettelijke toegestane hulpstoffen. Wees in ieder geval matig met fosfaat en toegestane kleurstoffen. Afwijking op gebied van smaak en kleur zullen het product tekort doen. 
 • Gebruik bij voorkeur losse, verse specerijen. Losse specerijen hebben de voorkeur vanwege  hun typische en krachtige smaakeigenschappen. 
 • De juiste relatieve vochtigheid is bij het drogen van droge worst en rauwe ham belangrijkste procesonderdeel. Te snel gedroogde producten krijgen wel kleur, maar zullen de opgebouwde kleur ook snel kwijtraken. Tevens nemen te lang gedroogde producten te weinig rooksmaak op. Terwijl te kort gedroogde producten vaak te nat gerookt worden waardoor een scherpe rooksmaak ontstaat en het product mat, dof en grauw van kleur is. 
 • Om te sterke verrimpeling, vochtverlies en randvorming te voorkomen, moeten  alle producten afgevuld in natuur- en poreuze kunstarmen na het garen ± 10 minuten met koud water gekoeld worden. Het te lang koelen met koud water is af te raden daar de kleur dan terugloopt. Na het goed koelen de producten vóór het insturen naar de vakwedstrijd 1 minuut broeien in kokend water.

Snelkoppelingen