Skip links
Inhoud

Mercurius NV

Mercurius introduceert maatwerk (verzuim)verzekering voor versdetaillisten

Versverzekeraar Mercurius uit Nijkerk introduceert op de Slavakto 2015, van 21 tot en met 23 september a.s. in de Jaarbeurs Utrecht, een compleet vernieuwde verzuimverzekering voor ondernemers met een slagerij, bakkerij, groente- of viswinkel. De vernieuwde verzekering is een uitbreiding op de bestaande pakketoplossingen van de  verzekeraar voor versondernemers. Het product helpt de ondernemer bij het afdekken van risico’s rond ziekteverzuim, waarbij door maatwerk advies besparingen mogelijk worden gemaakt. Preventiebeleid, verzuimbegeleiding en hulp bij re-integratie horen er onlosmakelijk bij.

Ziekteverzuim is voor de ondernemer een dure aangelegenheid, naast alle praktische problemen die door verzuim ontstaan. Hoofd buitendienst Jeroen Bol: “Verzuim vormt een reëel gevaar voor de continuïteit van de onderneming. De verzuimverzekering waarborgt loondoorbetaling bij uitval van een medewerker voor kortere of langere tijd. Daarbij heeft de ondernemer de zekerheid dat hij alle hulp en service krijgt om zijn medewerker weer terug te laten keren in het bedrijf. Totale ‘ontzorging’ dus. De ondernemer kan blijven ondernemen; wij regelen de rest!” Mercurius is als collectieve verzekeraar voor leden van de Vereniging van Keurslagers zeer ervaren in de slagersbranche. De verzuimverzekering sluit dan ook aan op de CAO Slagers.

Maatwerk

De vernieuwde verzekering biedt ondernemers een forse kostenbesparing door de vele keuzemogelijkheden. Elke onderneming krijgt een advies op maat. Jeroen Bol licht toe: “Maatwerk is van huis uit de specialiteit van Mercurius, en daar zorgen we ook hierbij voor. We kijken goed naar de specifieke ontwikkelingen en het soort ziekteverzuim binnen het bedrijf. Daarop baseren we ons advies.” Hij vervolgt: “In feite werkt het net als bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net als bij een AOV kun je besparen op de premie  omdat je zelf de hoogte van de  eigenrisicotermijn kunt bepalen. Natuurlijk is het voor het realiseren van een echte besparing een voorwaarde dat de ondernemer een actief ziekteverzuimbeleid voert, maar ook daarin leveren wij het advies vanuit onze expertise.” Mercurius werkt landelijk maar heeft een team van accountmanagers dat regionaal actief is. Uit de jarenlange ervaring weet men dat ondernemers het prettig vinden om ‘in de eigen taal’ benaderd te worden.  Elke klant heeft zijn eigen aanspreekpunt. “Het persoonlijke contact met je eigen relatiebeheerder waarborgt dat je nooit een nummer bent,” aldus Bol.

Bedrijfsbreed risicobeheer

Voor de continuïteit van de onderneming is niet alleen risicobeheersing bij verzuim van groot belang. Risicobeheer over de hele breedte van het bedrijf is noodzakelijk.  Dan kan het gaan om verzekeringen o.a. voor (brand)schade, aansprakelijkheid, rechtsbijstand of (bedrijfs)auto’s, maar ook voor arbeidsongeschiktheid. “We kijken bij een advies naar de draagkracht van de onderneming. Een doordachte pakketoplossing is beter dan het bijeenbrengen van op zichzelf staande verzekeringen. Zo realiseer je continuïteit tegen aanvaardbare kosten.” Een advies dat Mercurius in alle gevallen met nadruk onder de aandacht van de ondernemer brengt, is het vast laten taxeren van de inventaris. Jeroen Bol: “Bij schade door bijvoorbeeld brand kan een te laag verzekerde inventaris de ondernemer voor ongelofelijke problemen plaatsen. Daarom adviseren we standaard om elke 3 jaar een taxatie te laten uitvoeren en de inventaris te verzekeren tegen de nieuwwaarde. Dan heb je altijd  de zekerheid van vervanging.” Mercurius zorgt bij schadegevallen voor een snelle afwikkeling. Zo wordt al na enkele dagen na de gebeurtenis gezorgd voor een  voorschot op de schade-uitkering, zodat de ondernemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan.

Mercurius

Mercurius is een landelijk werkende, zelfstandige verzekeraar die al sinds de oprichting in 1919 volledig gespecialiseerd is in verzekeringen voor versondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast is Mercurius ook tussenpersoon voor circa 35 andere verzekeraars. Financieringsmaatschappij LDM maakt deel uit van Mercurius; deze verstrekt financieringen voor bedrijfsmiddelen zoals bijvoorbeeld personen- en bestelauto’s, koelvitrines, ovens, steamers, ijsmachines, werkbanken etc.

Meer informatie: www.mercuriusnv.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen M.A. Bol, hoofd buitendienst Mercurius, telefoon 06-50899129 of e-mail j.bol@mercuriusnv.nl


Snelkoppelingen